Vydejte se s námi napříč dějinami piva

 

Orosenu sklenici plnú zlatavého moku asi není třeba nikomu představovat. Pivo se u nás těší velké oblibě. Je to nejstarší alkoholický nápoj v dějinách. A pravděpodobně je také prvním „ochuceným nápojem“ který člověk ochutnal. O jeho historii a původu však ví jen málokdo. A to se pokusíme v tomto článku napravit. V následujících řádcích se společně vydáme prozkoumat dějiny tohoto nápoje, jehož kořeny jsou v podstatě tak staré jako samotné lidstvo.


pexels-pavel-danilyuk-5858069

 

Za všechno může náhoda

Prvních náznaků a zmínek o pivu je několik a pocházejí z různých míst. Za kolébku piva můžeme označit pravděpodobně Mezopotámii – což je území dnešního Iráku. Tady se vařilo pivo již před 4000 lety. Nálezy nalezené v Izraeli naznačují, že pivo zde vařili již před 12 000 lety v období neolitu. 

Příběhů a legend o tom, jak bylo vynalezeno první pivo je několik. Důvod proč je jich víc je jednoduchý. A to, že přibližně ve stejnou dobu mohli nezávisle na sobě, na dvou zcela odlišných místech na Zemi náhodně vyrobit pivo více lidí. Jedna z legend vypráví příběh o tom, jak farmáři zmoklo obilí. To následně v sudech zkvasilo a vzniklo první pivo. V dalším příběhu se mluví o cestě na chléb, které bylo příliš dlouho uvnitř, kde při vyšší teplotě těsto začalo kvasit a na povrchu se vytvořila tekutina. Jedno je ovšem jisté, že vždy se našel zvědavý odvážlivec, který se odhodlal tekutinu ochutnat.


pexels-kenneth-dahl-10932686

 

Egypťané a pivo

kolem 3000 let p.n.l.

Ve starověkém Egyptě sehrávalo pivo důležitou roli. O výrobě piva se zde dozvídáme z kamenných desek či nápisů na pyramidách. Základní potraviny egyptského lidu byly chléb, pivo, cibule a česnek. Denní příjem egyptských dělníků, kteří pracovali na stavbě pyramid, byl čtyři pecne chleba, dva džbány piva a cibule s česnekem.

V nejstarších zmínkách je zmiňované pivo z máku, z datlí a dalších obilovin. Postupem času tyto složky vytlačil ječmen.

Egypťané byli i tak menší experimentátoři. Do piva rádi přidává různá ochucovadla. Mnohdy také v podobě různých psychotropních látek, kterými se snažili vylepšit účinky piva.

Další písemný důkaz o pivu pochází i z před 3000 let před naším letopočtem. Pivo je zmiňováno i v Eposu o Gilgamešovi. Epos je napsán na 12ti hliněných tabulkách. Je to mýtický příběh o tom, jak se ze stvoření mezi zvířetem a člověkem stane člověk díky ženě, která mu přinese pivo a chleba.


pexels-helena-lopes-1796698

 

2000 let p.n.l

Babyloňané porazili Sumerskou říši a převzali jejich kulturu a tradice. Přeložené písmo z tohoto období odhalilo, že obě kultury znaly a vařily pivo. Měli kolem 20 různých receptů na výrobu piva. Například husté pivo, černé pivo, červené pivo nebo jemné bílé pivo. Ve svém největším rozkvětu říše vyvážela pivo i do 1000 km vzdáleného Egypta. Podle toho kolik špaldy pivo obsahovalo se určovala jeho cena. Čím více špaldy, tím dražší bylo pivo.

Kolem roku 1700 p.n.l. Byl vydán úplně první zákon týkající se piva. Zákon vydal král Chammurapi. Zákon obsahoval například trest utopením v sudu pro ty, kteří budou do piva přimíchávat vodu.

 

Starověký Řím a Řecko

Starí Řekové znali výrobu piva od svých cest, které podnikali do Egypta. I nejznámější Řecký lékař Hippokrates používal pivo jako lék proti nespavosti a horečce. Avšak nedoporučoval jeho pravidelné pití.

Od Řeků se pivo přeneslo do Říma. V tomto období bylo pivo považováno za lidový nápoj. Vyšší, urozené vrstvy pily spíše víno.

Z tohoto období pochází i pojmenování piva „ber“ které bylo do angličtiny převzato z latinského slova „bibere“ které znamená pít.

Pivo měl velmi rád i Římský vůdce Julius Caesar. Který přinesl pivo i do Velké Británie a naučil je ho vařit.


pexels-elevate-1267700

 

Cesta piva

Pivo znalo a vařilo několik národů. Pivo milovali Keltové, Slované i Germáni. Germáni jako první v 5. až 7. století začali do piva přidávat chmel. Slované přidávali chmel do piva od 9. století.

 

Středověk a popularita piva narůstá

Jak se postupně pivo rozšiřovalo ze země do země od národa k národu jeho popularita narůstala. První úder pro fanoušky zlatého moku přišel s rozšiřováním křesťanství. Které považovala pivo a medovinu za pohanské nápoje. Kampaň, která byla v té době proti těmto nápojům vedena může být označena za úplně první prohibici v našich dějinách. Avšak ani hrozba „trestu Božího“ nedokázala popularitu piva zastavit. A tak církev musela změnit přístup. A tady se pivovarnickému řemeslu začali věnovat mniši v klášterech.

Odtud si pivo razilo svoji velmi dlouhou a výraznou cestu až do dnešního dne. Každé panství nebo město mělo svůj pivovar. Později kláštery, které pivo vařily, otevřely první pohostinství. Jak léta plynuly receptura piva se neustále měnila a vylepšovala. Postupně byly přijaty zákony o pivu a čistotě piva.

Pokud Vás článek zaujal, určitě se k nám vraťte si přečíst něco zajímavého. Historii pivovarnictví na Slovensku a v Česku pro Vás připravujeme v jednom z dalších článků.

A pro všechny pivo-milovníky máme stylové retro plechové pivní cedule.

 

Nazdraví! 

Váš JoeShop