Ochrana osobních údajů

 


Zásady práce s Vašimi údaji

 

Jsme společnost Bc. Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 966 04, Prochot, IČO: 51329042, zapsaný v živnostenském rejstříku okresního úřadu Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikání. Číslo živnostenského registru 680-21214

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://www.joeshop.cz

 Při prodeji zboží a provozování našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR “).

1. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s našimi produkty, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte a to hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, email, informace a vlastnosti produktu, o který máte zájem.

Z jakého důvodu?
Na základě zaslaných osobních údajů Vás následně budeme kontaktovat v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb.

Na základě jakého právního základu?
Jedná se o zpracování podle ćl. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s Vámi komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle 3 měsíce od naší poslední komunikace.

 

2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s osobními údaji, které od Vás potřebujeme k zajištění uzavření smlouvy o poskytnutí našeho zboží nebo služeb. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli splnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy – dodání zboží nebo poskytování služeb. Využitím kontaktních údajů budeme s Vámi také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou z obecně závazných právních předpisů (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací aj.).

Na základě jakého právního základu zpracováváme osobní údaje?
Jedná se o zpracování podle ćl. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a či. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti. Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s Vámi uzavřít smlouvu o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Během dodání zboží nebo poskytování služeb a poté 10 let od posledního poskytnutí takových služeb nebo dodání zboží.

Newsletter (komerční komunikace) Pokud jste si u nás zakoupili zboží nebo služby a zároveň jste výslovně neodmítli zasílání marketingových sdělení, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro zasílání našich marketingových sdělení.

Na základě jakého právního základu?
Jedná se o zpracování podle čl. 1 písm. f) GDPR – naše oprávněné zájmy, kterými jsou marketingová komunikace cílená na naše zákazníky.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
5 let od Vašeho posledního nákupu. V případě, že nechcete nadále dostávat naše marketingová sdělení, můžete se kdykoli odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu:
info@joeshop.cz


3. Kdo se k údajům dostane?

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k Vašim osobním údajům z důvodu toho, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy:

  1. Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36 631 124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka č.: 803/S.
  2. Packeta Slovakia s.r.o. , Kopčianska 3338/82A, 851 Bratislava, IČ: 48136999, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: s.r.o., vložka číslo: 105158/B
  3. GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030

Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu:

Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675 DIČ: CZ28935675 Spisová značka: C 154209, registrový soud v Praze

Zajišťující marketingové služby a služby měření reklamy:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, Irsko

 

Internetový nákupní poradce:

Heureka Group a.s. Karolinská 650/1 186 00 Praha 8 – Karlín Česká republika B 24131 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 07822774 DIČ: CZ07822774

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. Společnost nepřenáší osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují přiměřenou ochranu osobních údajů.

4. Co byste dále měli vědět

V naší společnosti nemáme zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.
V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@joeshop.cz.

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Tyto zásady jsou účinné od 23.9.2022